Articles Posted by the Author:

 • Những điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

  Kế toán Hà Nội xin chia sẻ  Những điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn Từ ngày 01/6/2014, Thông tư 39/2014/TT-BTC sẽ có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 64/2013/TT-BTC. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp lại một số nội dung mới nổi bật của Thông tư mới này như sau  Cá nhân […]


 • Quy định về tiền lương mới nhất năm 2016

  Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ : Quy đinh về tiền lương mới nhất năm 2016 Từ ngày 01/01/2015, quy định về tiền lương có nhiều thay đổi. Cụ thể như sau:  1. Tăng lương tối thiểu vùng Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở […]


 • Những điểm mới trong Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách thuế

  Kế toán Hà Nội xin giới thiệu: Những điểm mới trong Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách thuế Tổng cục Thuế đã có Công văn 3609/TCT-CS ngày 26/8/2014 hướng dẫn về các điểm mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Nội dung công văn như sau: […]


 • Quy định mới nhất về thuế thu nhập cá nhân 2016

  Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ: Quy định mới nhất về thuế thu nhập cá nhân 2016 Từ ngày 01/01/2015, nhiều quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể như sau: 1. Thu nhập chịu thuế - Thu nhập của cá nhân kinh doanh […]


 • Những điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp

  Kế toán Hà Nội xin cập nhật chia sẻ Những điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Sau đây là một số điểm mới […] • Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

  Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ phương pháp tính khấu hao tài sản cố định Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ bao gồm các ví dụ tính khấu hao tài sản cố định trong từng trường hợp • Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Mức khấu hao bình quân (năm) = […]


 • Quy định về bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 có gì mới

  Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 có nhiều thay đổi cần phải cập nhật Sau đây kế toán Hà Nội xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo: Chúng ta cần tìm hiểu những vấn đề sau: Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc: - Người lao động làm […] • Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản

  Kế toán Hà Nội xin giới thiệu Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên […]