Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Có nhiều cách tính thuế giá trị gia tăng (gtgt) phải nộp, hôm nay Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn: Cách tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ.

 1. Đối tượng áp dụng

Ngày 25/8/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/9/2014 đã giúp cho hầu hết các doanh nghiệp đều có thể áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Trong bài viết này Kế toán Hà Nội không muốn đi sâu chi tiết vào việc phân tích các đối tượng được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Các bạn muốn tìm hiểu chi tiết vấn đề này có thể đọc chi tại TT 119/2014/TT-BTC và TT 06/2013/TT-BTC.

Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

ke-toan-thue

 2. Cách tính số thuế gtgt phải nộp

Công thức tính cụ thể như sau:
 
Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 
Trong đó:
 
* Số thuế GTGT đầu ra: là Tổng số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.
 
– Thuế GTGT ghi trên hóa đơn = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất x Thuế suất                                                                                            GTGT của hàng hóa, dịch vụ.
(Giá tính thuế là giá chưa bao gồm VAT)
 
Ví dụ:
Công ty Kế toán Hà Nội bán cho Công ty TNHH ABC điều hòa LG 1200BTU với giá chưa thuế là 10.000.000đ. Hàng chịu thuế suất thuế GTGT là 10%.
Ta có Thuế GTGT đầu ra là: 10.000.000 x 10% = 1000.000đ.
 Lưu ý:
Giá trị của hàng hóa, dịch vụ phải được ghi rõ giá chưa thuế, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán khi kế toán lập hóa đơn bán hàng.
Với các trường hợp trên hóa đơn chỉ ghi giá trị thanh toán thì kế toán cần tính toán ra số thuế GTGT.
 * Số thuế GTGT đầu vào:
Số thuế GTGT đầu vào là Tổng số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào ghi trên hóa đơn GTGT.
– Trong một số điều kiện thuế GTGT sẽ không được khấu trừ, vì vậy kế toán cần nắm rõ các điều kiện được khấu trừ đầu vào của thuế GTGT.
– Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở được căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính để xác định giá không có thuế và thuế GTGT đầu vào.
 
Giá chưa có thuế GTGT = Giá thanh toán / (1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%))
 
Với giá thanh toán là tổng giá trị của hàng hóa dịch vụ đã có thuế GTGT
Thuế suất của hàng hóa dịch vụ áp dụng với từng mặt hàng cụ thể.
 
(Với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì các bạn xem tại đây :

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)

 Sau đây các bạn cùng quan sát ví dụ về cách tính thuế GTGT theo PP khấu trừ thuế:
 
Các nghiệp vụ phát sinh của Công ty kế toán Hà Nội trong tháng 10 như sau:
 
– Ngày 2/10 Công ty kế toán Hà Nội bán cho Công ty CP kiểm toán DHG 10 bộ điều hóa LG 12000BTU với giá chưa thuế là 10.000.000đ/bộ. Hàng chịu thuế suất thuế GTGT là 10%
– Ngày 8/10 Kế toán Hà Nội bán 5 chiếc Tivi LCD cho Cty TNHH Vân Anh với giá chưa thuế là 5.000.000đ/chiếc, hàng chịu thuế suất 10%.
– Ngày 15/10 Công ty bán 12 bộ bàn ghế cho Cty TNHH Quang Định với giá trước thuế là 12.000.000đ/bộ, thuế GTGT của hàng là 10%.
– Ngày 18/10 Kế toán Hà Nội có mua của Cty CP Điện Quang 20 bộ bóng đèn với giá trước thuế là 1.000.000đ/bộ, thuế GTGT của mặt hàng là 10%.
– Ngày 20/10 Kế toán Hà Nội mua tiếp 5 bộ máy vi tính của Cty Điện Quang với giá chưa thuế là 10.000.000đ/bộ, thuế suất thuế GTGT là 10%.
Chi phí vận chuyển 5 bộ máy tính này là 200.000đ chưa thuế GTGT 10% và được thanh toán bằng tiền mặt.
 
Tính toán:
Ta áp dụng đúng theo công thức ở trên:
 
Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 
Số thuế GTGT đầu ra = (10.000.000 x 10 x 10%) +* 5.000.000 x 5 x 10%) + (12.000.000 x 12 x 10%) =26.900.000đ.
 
Số thuế GTGT đầu vào = (1.000.000 x 20 x 10%) + (10.000.000 x 5 x 10%) + (200.000 x 10%) = 7.020.000đ.
 
=> Số thuế GTGT Kế toán Hà Nội  phải nộp = 26.900.000 – 7.020.000 = 19.880.000đ.
 
Như vậy các bạn đã nắm rõ được cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ cũng như ví dụ về việc tính thuế GTGT thực tế.

Bạn có thể tham khảo thêm khóa học kế toán thuế hay dịch vụ kế toán thuế trọng gói