Articles Posted in the " Bán lẻ có phải giao hóa đơn không " Category

  • Các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn

    Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn ► Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. ► Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa […]