Articles Posted in the " Mức tăng lương tối thiểu hiện nay là bao nhiêu? " Category

  • Quy định về tiền lương mới nhất năm 2016

    Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ : Quy đinh về tiền lương mới nhất năm 2016 Từ ngày 01/01/2015, quy định về tiền lương có nhiều thay đổi. Cụ thể như sau:  1. Tăng lương tối thiểu vùng Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở […]