Articles Posted in the " Tài liệu kế toán " Category

  • Hướng dẫn cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

     Với những sản phẩm, mặt hàng sản xuất ở nước ngoài khi nhập khẩu vào trong nước sẽ bị đánh nhiều loại thuế khác nhau như: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)…  Việc tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho hàng nhập khẩu cũng có sự khác biệt không đơn […]


  • Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

    Có nhiều cách tính thuế giá trị gia tăng (gtgt) phải nộp, hôm nay Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn: Cách tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ.  1. Đối tượng áp dụng Ngày 25/8/2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/9/2014 đã giúp cho […]


  • Thông tư 92 hướng dẫn thực hiện thuế GTGT, thuế TNCN mới nhất

     Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân với cá nhân có hoạt động kinh doanh và hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều về thuế thu nhập cá nhân tại Luật thuế số 71/2014/QH13, NĐ 12/2015/NĐ-CP. Thông tư được ban hành 15/6/2015 và […]